Kontakt

Prze­twór­nia Owocowo-Warzywno  Mię­sna „Rafiński”s.c.
Piotr Rafiń­ski, Ali­cja Rafińska

Bar­cin Wieś 103
88–190 Barcin

Biuro:

TEL.: (+48) 52−38− 36 –820

FAX: (+48) 52−38− 36 –820 (wew. 24)

MOBILE: (+48) 509−633−466
E-MAIL: rafinskisurowki@​vip.​wp.​pl

http:// www​.owo​cewsz​kole​.info

Zamó­wie­nia

TEL.: (+48) 52−38− 36 –820

FAX: (+48) 52−38− 36 –820 (wew. 24)

E-MAIL: rafinskisurowki@​vip.​wp.​pl

Napisz do nas

Twoje imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Twój e-mail (wyma­gane)

Temat

Twoja wia­do­mość