Oferta dla firm

Por­cje owocowo-warzywne

Ofe­ru­jemy wyso­kiej jako­ści por­cje owocowo-warzywne dla firm dzia­ła­ją­cych w pro­gra­mie “owoce w szkole”. Oferta han­dlowa kal­ku­lo­wana jest indywidualnie.

Masz pro­po­zy­cje współ­pracy? Zadzwoń 52–38–36-820

Uwaga firmy! Poja­wiła się nowa jakość na rynku.

Baby car­rots” to sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wane słod­kie odmiany mar­chwi bogate w β-karoten, surowe, gotowe do chru­pa­nia. Nasze mar­chewki są zna­ko­mitą prze­ką­ską dla dzieci.
Marchewka jabłko

Marchewka jabłko

Marchewka jabłko

Marchewka jabłko

Porcja dla szkół- jabłko z papryką

Porcja jabłko rzodkiewka

Porcja marchewka

 

 

Marchewka luz

Surówki warzywne

Sze­roki asor­ty­ment pro­po­no­wa­nych sma­ków Suró­wek Rafiń­ski spra­wia, że każdy znaj­dzie wśród nich swoją ulu­bioną. Gra­ma­tura opa­ko­wań spra­wia, że ta oferta skie­ro­wana jest dla gastro­no­mii, szkół, przed­szkoli, itp. Zapra­szamy do współpracy.

 

 

Nazwa

Skład

Gra­ma­tura

 Surówka Firmowa

Surówka Fir­mowa

Kapu­sta biała, mar­chew, ogó­rek kon­ser­wowy, papryka, kuku­ry­dza, sos, przyprawy

10kg, 20kg

 

Surówka Wiej­ska

Kapu­sta biała, pie­truszka nać. Mar­chew, sos, przyprawy

10kg, 20kg

 

Surówka Szwedzka

Kapu­sta biała, mar­chew, ogó­rek świeży, czo­snek, majo­nez, sos, przyprawy

10kg, 20kg

 

Surówka Chrza­nowa

Kapu­sta biała, chrzan, mar­chew, majo­nez, przyprawy

10kg, 20kg

 

Surówka Kujaw­ska

Kapu­sta kwa­szona, mar­chew, natka pie­truszki, olej, przyprawy

10kg, 20kg

 

Surówka Wio­senna

Kapu­sta biała, papryka, ogó­rek kwa­szony, sos, przyprawy

10kg, 20kg

 

Surówka Żydow­ska

Kapu­sta biała, mar­chew ogó­rek kwa­szony, kuku­ry­dza, musz­tarda, sos, przyprawy

10kg, 20kg

 

Surówka Mek­sy­kań­ska

Kapu­sta biała, mar­chew, natka pie­truszki, kuku­ry­dza, olej, sos, przyprawy

10kg, 20kg

 

Surówka Dese­rowa

Mar­chew, ana­nas, sos, przyprawy

10kg, 20kg

 

Surówka Pekiń­ska

Mar­chew, kapu­sta biała, fasola, pie­truszka, sos przyprawy

10kg, 20kg